Gevangenismuseum Merksplas

Onze winkel

aanbod

bestel formulier

Brochures:

Onderstaande brochures zijn uitgegeven door het gevangenismuseum en kunnen desgewenst besteld worden.

 Elisabeth Bruyneel

17 x 24 cm, 192 blz.

15,00 euro (+ evt. 5 euro verzendingskosten)

Dit boek beschrijft de periode na de Tweede Wereldoorlog, toen echte en vermeende collaborateurs in penibele omstandigheden werden opgesloten in inderhaast opgetrokken interneringscentra. Het is een verhaal van vlees en bloed, gebaseerd op de briefwisseling met het thuisfront. In die periode werd de zwijgplicht afgeschaft, werd het bezoekrecht versoepeld, enz.

Karel Govaerts (red.)

21 x 29cm, ca. 60 blz.

7,00 euro (+ evt. 5 euro verzendingskosten).

In deze brochure vind je een verzameling van luimige (en andere) verhalen over bepaalde landlopers of over toestanden die met de landlopers werden beleefd, haast allemaal in de stijl van "Wannes Raps". Het geheel geeft een aparte maar treffende kijk op het leven zoals het is... in een landloperskolonie.

Jozef Bosch

17 x 24 cm, 208 blz.

17,00 euro (+ evt. 5 euro verzendingskosten)

Dhr. J. Bosch is de laatste directeur in de Rijksweldadigheidskolonie van Wortel, die zelf nog met landlopers werkte. Hij beschrijft het ontstaan en de evolutie van de landlopers-kolonies in de Noorderkempen (Hoogstraten, Merksplas en Wortel). Hij staat ook stil bij de afschaffing van de "Wet op de Landloperij" en de omschakeling naar een strafinrichting.

Dit boek is helaas uitverkocht.

 21 x 29 cm, ca. 40 blz.

7,00 euro (+ evt. 5 euro verzendingskosten).

De verhalen in deze brochure is de oogst van een schrijfproject in enkele gevangenissen. Begeleid door auteurs en acteurs verwierven de gedetineerden de vaardigheid om de juiste woorden te vinden voor hun gevoelens. Dit resulteerde in pareltjes van teksten, verhaaltjes, gedichten, enz., die je de unieke kans geven om binnen te kijken in de ziel van veroordeelde personen...

Stef Christiaensen, Marc Sprangers, Karel Govaerts

21 x 29 cm, ca. 50 blz.

7,00 euro (+ evt. 5 euro verzendingskosten).

In deze brochure krijg je een beknopt historisch overzicht over straf en detentie in het Belgisch gevangeniswezen, vanaf het Ancien Regime tot en met de Basiswet. Je maakt er kennis met de evolutie van de lijfstraffen, via de tuchthuizen naar de stervormige gevangenissen, en met regimes die meer en meer humaan worden.

21 x 29 cm, ca. 40 blz.

7,00 euro (+ evt. 5 euro verzendingskosten).

Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling, die werd opgezet naar aanleiding van de herdenking "60 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens", bij deze gekoppeld aan "vrijheidsberoving". Op basis van diverse stellingen kan deze brochure perfect worden gebruikt om bepaalde problemen (genocide, terrorisme, armoede, vrouwenrechten, kinderrechten, enz.) bespreekbaar te stellen in een groep.

Karel Govaerts, e.a.

21 x 29 cm, ca. 50 blz.

7,00 euro (+ evt.5 euro verzendingskosten).

In deze brochure maak je kennis met de vroegere Rijksweldadigheidskolonies in de Noorderkempen (van elk 600ha), waar het verhaal van de vagebondjes nog tastbaar aanwezig is. In de plaats van de vroegere landloperskolonie tref je nu de grootste gevangenis van Belgie, alsook een Centrum voor Illegalen. Maar ook de andere gebouwen of de dreven of de ringgracht of de begraafplaats, enz. hebben hun verhaal...