Wie zijn wij?‎ > ‎

Wij verzamelen

Ik heb nog enkele interessante voorwerpen liggen i.v.m. gevangenissen, kan v.z.w. het gevangenismuseum er iets mee doen?


Natuurlijk zijn wij steeds zeer blij om onze collectie uit te breiden? En mocht u stukken ter beschikking hebben die eventueel voor het gevangenismuseum interessant kunnen zijn, kan u altijd bovenstaande contactpersoon contacteren.

Het doel van een collectie aanleggen is tweeledig: Enerzijds willen we ervoor zorgen dat ons cultuur patrimonium niet verdwijnt. We leggen hierbij niet speciaal de nadruk op waardevolle voorwerpen maar ook op objecten die een verhaal meedragen of een maatschappelijk culturele waarde hebben. Anderzijds heb je voor een museum niet alleen een interessant museumverhaal nodig maar kunnen specifieke voorwerpen zeer nuttig te geven om bijvoorbeeld een speciale sfeer te scheppen of bepaalde zaken visueel voor te stellen.

Onze collectie bestaat op dit moment reeds uit een uitgebreide bibliotheek met naslagwerken over gevangenissen, strafrecht, justitie, ... Ook bevat ze een uitgebreide verzameling van gebruiksvorwerpen, celmeubilair, archiefmateriaal, vrijetijdsmateriaal en gereedschappen die werden gebruikt in de gevangenis om gedetineerden een nieuw beroep aan te leren.