Wie zijn wij?‎ > ‎

Visie & Missie

Gevangenismuseum vzw werd opgericht om het verhaal te kunnen vertellen van de landlopers in Merksplas en Wortel. Maar al gauw bleek dat dit boeiende verhaal paste in een groter geheel, met enerzijds de context van de armoedebestrijding en anderzijds met de aanpak binnen het justitiële verhaal.

In de statuten lezen we:

Het museum staat ten dienste van de gemeenschap en is toegankelijk voor het publiek. Het museum is erop gericht de materiële en immateriële getuigenissen m.b.t. de gekozen themata te verwerven, in bruikleen te verkrijgen, te bewaren, wetenschappelijk te onderzoeken, te presenteren en te informeren voor doeleinden van studie, educatie en genoegen, zodat het maatschappelijk debat met betrekking tot de vrijheidsberoving op serene wijze kan worden gevoerd.


Comments