2019 - VRIJ-ONVRIJ

Expo “Vrij/Onvrij” in Wortel- en Merksplas-kolonie

Vrij-Onvrij-2


Heel lang geleden, toen de dieren nog spraken en de biodiversiteit ongetwijfeld veel hoger lag dan vandaag, waren de Hollanders baas in de Belgische Kempen. Zij richtten in Wortel een “vrije kolonie” op en in Merksplas een “onvrije kolonie”. Op die manier werden op onvruchtbare en onbewerkte gronden twee projecten ontwikkeld voor opvang van arme mensen, landlopers en bedelaars. In Wortel werden 129 kleine boerderijtjes gebouwd waarin behoeftige gezinnen onderdak kregen. Ze bewerkten een stuk grond en betaalden hun terugkeer naar de vrijheid met de opbrengst van hun oogsten. In Merksplas zaten zo’n zeshonderd landlopers en bedelaars in een bedelaarshuis dat werd bewaakt door soldaten van het Hollands leger. Zij kregen werk in vier collectieve boerderijen in de directe omgeving van het bedelaarshuis. Van deze twee projecten is er vandaag amper nog een spoor te bekennen.

Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw neemt België het heft in handen. Tot in 1993, wanneer de wet op de beteugeling van landloperij en bedelarij wordt afgeschaft en nagenoeg alle landlopers verdwijnen. Daarna blijven er enkel “gewone gevangenen” over.

Bijna tweehonderd jaar later komt er ineens een tentoonstelling. In Wortel in de omgeving van “de ster” en de Klapekster. In Merksplas idem dito, rondom de Grote Hoeve en de kapel van de kolonie. Er rijzen monumentale beelden op, kleintjes ook, in de open ruimte waar wordt gefietst en gewandeld, gegeten en gedronken. Maar ook achter de veiligheidsdraden van de gevangenissen in Wortel en Merksplas plus het gesloten Centrum voor Illegalen verschijnen kunstwerken. Het Gevangenismuseum van Merksplas is de organisator: de vrije wereld van een toeristisch leven vol gastronomie en genot, van feesten overal en activiteiten in de vrijetijd staat in schril contrast met een onvrije wereld van honderden mensen achter tralies, in een supergeregeld bestaan vol bewaking en camera’s die elke beweging registreren. 

Kom maar kijken. Van 30 maart tot 30 juni is deze expo gratis toegankelijk. Er wordt aan het publiek een prachtige catalogus aangeboden aan 10 euro per stuk. Het gebeuren vindt bovendien plaats op twee locaties die perfect toegankelijk worden gemaakt door het bestaande netwerk van fiets- en wandelpaden. Curator van de tentoonstelling is beeldhouwer Jef Van Leeuw uit Vosselaar vlakbij Turnhout.

Zet in op Wortel- en Merksplas-kolonie!

Info

Marc Sprangers : tel. 32.472/24 36 39, e-mail sprangers.marc@skynet.be

Karel Govaerts : tel. 32.476/63 36 53, e-mail govaertskarel@gmail.com

Jef Van Leeuw : tel. 32.471/09 95 68, e-mail jef.vanleeuw@telenet.be

 

Comments