2009 cel of hotel

Gedurende de drie weken na Pasen loopt er in de zaalkapel van de Landloperskapel de tentoonstelling Cel of hotel?, met als ondertitel: Welke cel kies je voor je zelf?

De tentoonstelling behandelt de moeilijke combinatie van mensenrechten en vrijheidsberoving. Enerzijds wordt een misdadiger veroordeeld tot een gevangenisstraf en anderzijds is er de wijze waarop die straf moet worden/wordt uitgevoerd.

Op het eerste gezicht lijkt dit een probleem dat alleen van toepassing is in andere landen. We denken dan aan genocide, aan terrorisme en foltering, maar ook aan vrouwenrechten, kinderrechten en asielrecht. Maar ook vlak bij huis moeten nog heel wat problemen worden opgelost. Denk maar aan armoede, gezondheid en onderwijs in de gevangenis, aan de vrije meningsuiting, aan godsdienst en gezinsbeleving.

Wat kan er wel en wat kan er niet bij de uitvoering van die straffen? Volstaat het om de gevangene op gezette tijden van eten te voorzien of moet de misdadiger op kosten van de staat een heropvoeding krijgen zodat hij als een betere burger terugkeert naar de maatschappij? Hoe gaan we om met de overbevolking in de gevangenissen? Wat doen we met personen die ontoerekeningsvatbaar werden verklaard? Laten we hen boeten voor hun misdrijf en wegdeemsteren in een penitentiaiare inrichting of krijgen zij een behandeling als psychiatrisch patient? De combinatie van mensenrechten en vrijheidsberoving blijkt dus een evenwichtsoefening te zijn op een slappe koord. De bevolking vraagt meer en meer om een harde en strengere aanpak. Maar denken we er ook nog zo over als we zelf in de cel zouden belanden?

Welke cel kies je voor je zelf? Of nog: hoe verzoenen we vrijheidsberoving met de Verklaring van de rechten van de Mens?

Debat

Op zaterdag 25 april om 20u. organiseren we in de Landloperskapel een debat over deze themas. Sofie Demeyer (VRT-journaliste) treedt op als moderator. Personen die ondermeer deelnemen aan het debat, zijn: Engelbert Brebels (directeur strafinrichting Merksplas), Walter Van Steenbrugge (strafpleiter),Jozef Vander Velpen (Liga van Mensenrechten), Raf De Rycke (Broeders van Liefde), Servais Verherstraeten (volksvertegenwoordiger CD&V), Jurgen Verstrepen (volksvertegenwoordiger Lijst Dedecker).

Praktisch:
De tentoonstelling Cel of hotel? gaat door in de zaalkapel van de Landloperskapel Kapelstraat te Merksplas. Belangrijk: Om te weten hoeveel mensen zullen komen luisteren, hebben we liefst dat je vooraf inschrijft via het mailadres govaerts.karel@skynet.be en dat je daarbij meldt met hoeveel personen je zult aanwezig zijn.
De inkomstprijs voor het debat, tentoonstelling en museum:

  • 6 euro voor volwassenen.
  • 5 euro voor houders van een kortingkaart (studenten, senioren, mindervaliden).

Een vernieuwd museum

Het ticket dat je betaalt voor je bezoek aan de tentoonstelling Cel of hotel? is een combiticket. Het geeft je immers ook toegang tot het volledig vernieuwde Gevangenismuseum. Het museum, dat tot nu toe al meer dan 8000 bezoekers mocht verwelkomen, kreeg zopas een provinciale erkenning. Op 6 maart 2008 werd de officiele plaquette met trots naast de ingang gemonteerd.

Het vernieuwde museum vertelt twee verhalen:

In zaal 1 wordt de geschiedenis van de vrijheidsberoving in ons land verteld van de middeleeuwen tot vandaag, bij wijze van spreken van de galg tot aan de Basiswet. Het tekstverhaal wordt aangevuld met talloze voorwerpen die het leven in de gevangenis illustreren. De collectie van het tijdelijke museum in de oude gevangenis van Tongeren werd overgemaakt aan het Gevangenismuseum in Merksplas. Een reeks prachtige foto's van Lieve Blancquaert en Lieven Nollet maken de indrukwekkende verzameling compleet.

In zaal 2 presenteren we het leven in de vroegere landloperskolonies van Wortel en Merksplas. Ook daar wordt met maquettes, voorwerpen en foto's dit verhaal tot leven gewekt. In een filmhoek krijgt het rijke verleden van de kolonies ook een gezicht door bewegende beelden. In de onthaalruimte hangen een aantal schilderijen die door geinterneerden en gedetineerden van de gevangenis in Merksplas werden gemaakt in het kader van de kunsttentoonstelling Kunst Op Het Hof in 2008.

Openingsuren

Deze tento is open vanaf zaterdag 18 april tot en met zondag 3 mei:

  • zaterdag en zondag van 10u. tot 18u.
  • in de week op afspraak voor groepen.