Bezoek Domein Merksplas Kolonie

  • OVERZICHT VAN ONS AANBOD

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor het toeristisch aanbod van het landlopersdomein te Merksplas. We zijn fier om dit aanbod aan je te kunnen voorstellen, zeker omdat de landloperskolonies van Merksplas en Wortel, samen met de landloperskolonies in Nederland, genomineerd zijn voor een erkenning op de lijst van Unesco Werelderfgoed.

De verhalen van het gevangenismuseum, van de gegidste wandelingen op het landlopersdomein en van het Bezoekerscentrum 5-7 zijn aanvullend voor elkaar, en vormen samen één mooi geheel.

GROEPSBEZOEK IN HET GEVANGENISMUSEUM

Het Gevangenismuseum bevindt zich in de Landloperskapel, Kapelstraat 9, Merksplas.

In het Gevangenismuseum vertelt de gids het cultuurhistorisch verhaal van de vagebonden in de landloperskolonies van Merksplas en Wortel, dat onlosmakelijk is verbonden met de context van de armoede en van justitie. De gids vertelt de geschiedenis van “Straffen en misdrijven door de eeuwen heen” van het Belgisch Gevangeniswezen, en van "Het leven zoals het was" van de landlopers, die werden opgesloten toen arm zijn nog een misdrijf was...   En al deze verhalen ondersteunen de aanvraag voor erkenning op de Unesco-lijst van werelderfgoed.

In de periode maart - oktober kan je, uitsluitend na afspraak, op alle dagen van de week (behalve zondagnamiddag), tussen 09u - 12u en 13u - 18u, met een groep een gegidst bezoek brengen aan het gevangenismuseum. Je kan het gegidst groepsbezoek combineren:

> met de getuigenis van een cipier, die vertelt welke regimes worden toegepast in de gevangenissen.

> met een videofilm over de laatste landlopers van Wortel-Kolonie.

> met een Klosjaars Kramiekske (dit vagebondhapje is een boterham uit een bruin brood met in het deeg honing, rozijnen en een worstje van marsepein).

> met een gegidste wandeling op het landlopersdomein.

Let op!

De ingang van het Gevangenismuseum bevat enkele trapjes. Omwille van de veiligheid is het museum daarom helaas niet toegankelijk voor rolwagens.

Programma voor een groep tot 20 personen.

 > Onthaal vooraan aan de landloperskapel.

> De groep krijgt in de onthaalruimte van het museum een kop koffie (gratis bij inkom) + een Klosjaars Kramiekske met koffie (= 2de kop koffie), indien besteld. 

> De groep luistert in de onthaalruimte naar de getuigenis van een cipier, indien besteld (en geniet dan tegelijkertijd van het Klosjaars Kramiekske, indien besteld).

> De groep bezoekt het museum met gids.

> De groep bekijkt de video (film van ca 1 uur.), indien besteld.

> Het bezoek aan het museum met gids duurt 1,5u.

> Het bezoek aan het museum met ofwel gids + cipier, ofwel gids + film duurt 2,5u.

> Het bezoek van museum met gids + cipier + film duurt 3,5u.

Programma voor een grote groep van 20p. tot 40p.

> Onthaal vooraan aan de landloperskapel.

> De groep wordt verdeeld in twee deelgroepen:

   Deelgroep A bezoekt museum met gids.

   Deelgroep B luistert in de onthaalruimte van het museum naar een cipier, indien besteld, en krijgt een kop koffie (gratis bij inkom) + Klosjaars Kramiekske met koffie (= 2de kop koffie), indien besteld. Als de groep geen cipier bestelde, kijkt men naar de videofilm.

> Een uur later: omwisselen van de twee deelgroepen.

> Dit bezoek duurt 2,5u.

> Als de groep kiest voor de combinatie van gids + cipier + film, dan duurt het bezoek 3,5u.

Programma voor nog grotere groepen.

Is de groep groter dan 40 personen?

Dan wordt er in overleg een apart programma samengesteld.

Overzicht kosten voor museumbezoek met gids:

1) de inkom:

   * Een groep kleiner dan 14 personen betaalt steeds 70€ inkom, inclusief gratis drankje.

   * Grotere groepen betalen 5 € per persoon, inclusief gratis drankje.

2) De museumgids50 € per beurt (ca 1u) voor elke deelgroep van 20 personen.

3) Getuigenis van een (ex-)cipier: 50 € per beurt (ca 1u) voor elke deelgroep van 20 personen.

4) De videofilm (ca 1u) is gratis.

5) Koffie met als gebak een “Klosjaars Kramiekske” aan 3€ per persoon.

Klik hier voor een groepsreservatie.

Individueel bezoek

Voor een prospectiebezoek of een individueel bezoek kan je in de periode maart-oktober het gevangenismuseum bezoeken elke zondag van 13u tot 18u.

De inkom bedraagt 5 € pp, inclusief drankbon.

Opmerking: als het museum open is voor individuele bezoekers kunnen we geen groepen ontvangen.


DE VRIJE ZONDAGSWANDELING

Elke 2de en 4de zondag van de maand vertrekt er om 14u een gids aan het Bezoekerscentrum 5-7 voor een cultuurhistorische wandeling op het grote landlopersdomein (5 €/pp).

Vooraf aanmelden is niet nodig.

Op de 2de zondag van de maand: Vagebondjespad (2u).

Op de 4de zondag van de maand: Koloniewandeling 5- langs restauratieproject (2u).


HET VAGEBONDJESPAD

Vertrek: Bezoekerscentrum 5-7, Kapelstraat 10, Merksplas (ca 4 km, 2u, stevig schoeisel).

Het Vagebondjespad is een cultuurhistorische gegidste wandeling op het landlopersdomein, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan de nominatie voor erkenning op de lijst van het Unesco Werelderfgoed.

Een bezoek in de gevangenis zelf is om veiligheidsredenen niet mogelijk, maar je wandelt vlak naast de strafinrichting en het centrum voor illegalen. Je wandelt doorheen het “justitiedorp”, langs de cipierswoningen, de ringgracht, de landlopersbegraafplaats, de natuur en de landerijen, terwijl de gids het verhaal vertelt van de vroegere landlopers, de huidige gedetineerden en illegalen.

De wandeling eindigt aan het Bezoekerscentrum 5-7.

60 € per gids + 15€ Visitor Giving, voor elke (deel-)groep van 25 personen.

Als de groep groter is dan 25 personen, worden 2 (of meer) gidsen voorzien.

Klik hier voor meer info van het Vagebondjespad


KOLONIEWANDELING 5-7

Vertrek: Bezoekerscentrum 5-7, Kapelstraat 10, Merksplas (ca 3 km, 2u, stevig schoeisel).

De "Koloniewandeling 5-7" is een gegidste wandeling langs de gerestaureerde gebouwen op het landlopersdomein, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan de nominatie voor erkenning op de lijst van het Unesco Werelderfgoed.

De Grote Hoeve en de Landloperskapel zijn eigendom van de gemeente Merksplas, welke met de hulp van Kempens Landschap worden gerestaureerd. Via de kapel, het vroegere schooltje en de cipierswoningen wandel je met de gids door de dreef "Kweekstraat" via de aardappelkelders en open schuren naar het Bezoekerscentrum in de Grote Hoeve.

De wandeling eindigt aan het Bezoekerscentrum 5-7.

Uw bijdrage:

60 € per gids + 15€ Visitor Giving, voor elke (deel-)groep van 25 personen.

Als de groep groter is dan 25 personen, worden 2 (of meer) gidsen voorzien.


HET ONTSNAPPINGSPAD

Vertrek: Bezoekerscentrum 5-7, Kapelstraat 10, Merksplas (ca 11 km, 3u, stevig schoeisel).

Het Ontsnappingspad is een cultuurhistorische gegidste wandeling op het landlopersdomein, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan de nominatie voor erkenning op de lijst van het Unesco Werelderfgoed.

Een bezoek in de gevangenis zelf is om veiligheidsredenen niet mogelijk, maar je wandelt vlak naast de strafinrichting en het centrum voor illegalen. Je volgt vooral de ringgracht rond het domein (600 ha), die destijds moest beletten dat er ontsnappingen waren.

Deze wandeling eindigt aan het Bezoekerscentrum 5-7.

Uw bijdrage:

60 € per gids + 15€ Visitor Giving, voor elke (deel-)groep van 25 personen.

Als de groep groter is dan 25 personen, worden 2 (of meer) gidsen voorzien.


HET BATTLE FIELD-PAD

Vertrek: Bezoekerscentrum 5-7, Kapelstraat 10, Merksplas (ca 4 km, 2u, stevig schoeisel).

De Battle Field Wandeling is een cultuurhistorische gegidste wandeling op het landlopersdomein, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan de nominatie voor erkenning op de lijst van het Unesco Werelderfgoed. Bij de Battle Field Wandeling vertelt de gids vooral het verhaal van "De Slag van Merksplas" of de bevrijding van Merksplas-Kolonie op het einde van de Tweede Wereldoorlog. De doorbraak werd toen geforceerd door de Britse korporaal John William Harper, die daarvoor postuum werd vereerd met het begeerde Victoria Cross. In Merksplas-Kolonie werd voor hem een monument opgericht. De gids vertelt natuurlijk ook het een en ander over de landloperskolonie zelf. De wandeling eindigt aan het Bezoekerscentrum 5-7.

Uw bijdrage:

60 € per gids + 15€ Visitor Giving, voor elke (deel-)groep van 25 personen.

Als de groep groter is dan 25 personen, worden 2 (of meer) gidsen voorzien.


BEZOEKERSCENTRUM KOLONIE 5-7

Het Bezoekerscentrum Kolonie 5-7 bevindt zich in de Grote Hoeve, Kapelstraat 10, Merksplas.

Het Bezoekerscentrum is vooral bedoeld voor individuele bezoekers.

Meer info:  www.kolonie57.be


BUSRIT

Mogelijke gegidste rondritten met de bus van de bezoekende groep zijn:
1) Bezoek aan Merksplas-Kolonie en Wortel-Kolonie, eventueel met een afstap aan het Bootjesven en/of in Bezoekerscentrum De Klapekster (proeven van het zgn. 'Tongklevertje', en/of afstap aan de landlopersbegraafplaats van Merksplas).
Uw bijdrage: 60 € gidsvergoeding + 15€ Visitor Giving, voor een rit van 2u.

2) Bovenvermeld bezoek uitbreiden in de nabije omgeving met een lus:
> ofwel Merksplas (dorp, boerengehuchtjes, moderne landbouwbedrijven)
> ofwel Hoogstraten (Historisch stadje met begijnhof, kasteel als gevangenis, scholen, de Veiling, enz.)
> ofwel Rijkevorsel (windmolen, steenfabrieken, kanaal)
Uw bijdrage: 90€ gidsvergoeding + 15€ Visitor Giving, voor een rondrit van 3u.DAGARRANGEMENT

Voor groepen kan je zelf een dagarrangement samenstellen.

Een veelgebruikte formule is:

- Voormiddag: bezoek aan gevangenismuseum met gids (en evt. cipier, en evt. een Klosjaars Kramiekske).

- Middagmaal: bij een horecazaak in de buurtIn bijlage vindt je een lijst van horecazaken in Merksplas. De reservatie bij de verkozen horecazaak gebeurt door de bezoekende groep zelf.

Namiddag: gegidste wandeling langs het Vagebondjespad.


VISITOR GIVING

Naast de vergoeding voor de gids vraagt men een Visitor Giving van 15€ per gidsbeurt, als bijdrage voor het onderhoud van de toeristische infrastructuur van het natuurdomein en de gebouwen. Deze Visitor Giving is van toepassing voor de gegidste wandelingen op de landlopersdomeinen van Merksplas en Wortel.

Als de keuze van datum definitief is, wordt de bezoekende groep door Toerisme uitgenodigd deze Visitor Giving te betalen.

De vergoeding voor de gids wordt op de dag van het bezoek rechtstreeks aan de gids betaald.


BEREIKBAARHEID

Kies ofwel autostrade Antwerpen-Eindhoven, niet afrit 22 Beerse, maar afrit 23 Turnhout. Kies op de ring rond Turnhout de richting Merksplas of Hoogstraten, 

of

Kies de autostrade Antwerpen-Breda, afrit 2 Hoogstraten, kies richting Merksplas.

In Merksplas-centrum kies je de richting Rijkevorsel.

De landloperskapel bevindt zich te Merksplas in de Kapelstraat, een zijdreef rechts van de baan Merksplas – Rijkevorsel. 

Tussen de Landloperskapel en de Grote Hoeve is er een ruime gratis parking.

De locatie is ook bereikbaar met het openbaar vervoer:

- ofwel met de trein naar Turnhout en dan met de bus van Turnhout naar Brecht.

- ofwel met de trein naar Brecht en dan met de bus van Brecht naar Turnhout.

Vanaf de halteplaats "Merksplas-Kolonie" is het dan nog ca. 10 min. stappen.

Praktisch:

- Kies zo vlug mogelijk een datum, zodat we kunnen nakijken of deze nog beschikbaar is.

- Graag vernamen we ook welk programma je verkiest en met hoeveel personen (ongeveer) jullie komen.

- Als uw keuze van programma gemaakt is, krijg je een door ons ingevuld inschrijfformulier.  Indien nodig kan je dan nog een en ander aanpassen.

- Het is de bedoeling dat één ondertekend exemplaar wordt terug gestuurd (mag digitaal).

  > de gekozen datum en het tijdschema blijft dan voor jullie gereserveerd,

  > het gekozen programma wordt dan bij uw bezoek uitgevoerd.

  > gelieve het juist aantal personen te melden, ten laatste 14 dagen voor jullie bezoek.

  > Het totale bedrag wordt cash betaald op de dag van het bezoek.

  > Het elektronisch betalen is (nog) niet mogelijk.

- Na ontvangst van het ondertekende formulier wordt de bestelling definitief geboekt en beginnen wij aan de organisatie ervan.

Annulatie

Wanneer het bezoek wordt geannuleerd op minder dan 14 dagen vooraf, wordt er een schadevergoeding van 100 euro aangerekend.