Toeristisch aanbod‎ > ‎Activiteiten‎ > ‎

werfbezoeken 2013

Wereld(W)Erfgoed Toen

De "Maatschappij van Weldadigheid" werd in 1818 gesticht. De Maatschappij wilde de armen en behoeftigen activeren door hen in te zetten in de landbouw, eerst in Drenthe(NL) en vanaf 1822 ook in Wortel en Merksplas.

Sinds die tijd passeerden er duizenden landlopers en bedelaars de revue. Concentreerden de activiteiten in Wortel zich vooral op het landbouwbedrijf, dan groeide Merksplas uit tot een boerderij, industriele ateliers, steenbakkerij, cellenblokken en leefzalen, kapel, school en bewakerswoningen. Na de afschaffing van de Wet op de Landloperij in 1993 was het unieke landschap van de beide Kolonien in zijn voortbestaan bedreigd. Vlaanderen, de provincie en de gemeenten sloegen de handen in elkaar. In 1999 werden Merksplas-Kolonie en Wortel-Kolonie beschermd als landschap, de gebouwen als monument.

Wereld(W)Erfgoed Nu

Op 5 juli 2012 ondertekenden liefst 14 partners uit Belgie en Nederland een charter voor samenwerking, als startschot voor het nominatieproces voor de erkenning als UNESCO-werelderfgoed van Merksplas, Wortel, Veenhuizen, Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord en Ommerschans. De partners streven ernaar de erkenning in 2018 rond te krijgen, net 200 jaar na oprichting van de eerste Maatschappij van Weldadigheid en 25 jaar na de afschaffing van de Wet op de Beteugeling van de Landloperij. Zo krijgen we een prachtige bevestiging van een uniek verhaal waarbij door werk, huisvesting, zorg en opleiding naar een oplossing werd gezocht voor bestrijding van de armoede.

Wereld(W)Erfgoed Merksplas

In 2005 kocht de gemeente Merksplas de Landloperskapel, de Grote Hoeve en 40 ha grond aan met de uitdrukkelijke verplichting het gebouwenpatrimonium te restaureren en te herbestemmen. Het architectenbureau "TV Erfgoed en Visie bvba, en architect Kurt Loomans" maakte het Masterplan hiervoor concreet. Kempens Landschap vzw trad op als bemiddelaar. Op 1 oktober 2012 ondertekenden Vlaams minister Geert Bourgeois, de gedeputeerden Inga Verhaert en Peter Bellens, en burgemeester van Merksplas Frank Wilrycx de meerjarige subsidieringsovereenkomst voor Merksplas-Kolonie.

Wereld(W)Erfbezoeken

Ondertussen zijn de restauratiewerken volop aan de gang. Voor het eerst krijgt u de gelegenheid de werken op het terrein van de Grote Hoeve en de Landloperskapel van dichtbij te zien. We stellen het verleden, het heden en de toekomst van ons wereld(w)erfgoed tentoon in de vroegere paardenstal. Daarnaast zijn er gidsen ter plaatse op de werf, om aanvullende uitleg te geven. De rondleidingen eindigen in het Gevangenismuseum waar u een overzicht krijgt van de geschiedenis van het gevangeniswezen en van Merksplas-Kolonie en Wortel-Kolonie. Daar zie je een mooie maquette van de Grote Hoeve en daar kan je ook het boek Landlopers kopen.

Practische Info

Programma:

  • Zaterdag 20 april 2013: 13.00-17.00u: gegidste werfbezoeken voor de inwoners van Merksplas.
  • Zondag 21 april 2013: Erfgoeddag 10.00-18.00u: gegidste werfbezoeken.
  • Zaterdag 27 april 2013: 13.00-17.00u: gegidste werfbezoeken.
  • Zondag 28 april 2013: 13.00-17.00u: gegidste werfbezoeken.
  • De deelname aan de (gegidste) werfbezoeken is gratis.

TIP:

Denk eraan dat het aantal bezoekers per gidsbeurt beperkt is. We vragen u daarom de planning van uw bezoek te spreiden in de tijd. Als iedereen zich om 13.00u aanbiedt, worden de wachttijden voor een werfbezoek veel te lang!

Dit is een organisatie van Gevangenismuseum vzw, Gemeente Merksplas, TV Erfgoed & Visie en Kurt Loomans, Kempens Landschap, Toerisme Merksplas (gidsengroep), e.a.