Aanvraag Bezoek Gevangenismuseum.

Briefwisseling: Gevangenismuseum vzw,  p.a. Hoevestraat 31, 2330 Merksplas

(tel. 014-63.36.24 of GSM 0476-633 653)    e-mail: govaertskarel@gmail.com

Bankrek.nr. BE52 0013 3937 6909;met BIC-code GEBABEBB,

Gevangenismuseum vzw, p.a. Hoevestr. 31, 2330 Merksplas

Identificatienummer: 5197 / 2000         Ondernemingsnummer: 470 861 061