Gevangenismuseum Merksplas

Scholen & Onderwijs

Pietje Speurneus

Voor individuele bezoekers in het gevangenismuseum, samen met mama en/of papa.

Educatieve pakketten

Boefje voor één dag!


Inleiding


We kunnen er niet omheen. Onze wereld is veel complexer geworden. Hierdoor leven we met z’n allen in een multiculturele samenleving. Daarom is het belangrijk kinderen voor te bereiden op een wereld die steeds sneller verandert. Maar we mogen het verleden ook zeker niet vergeten! Wist je dat Merksplas-Kolonie een hele rijke geschiedenis heeft waar kinderen van het vijfde en zesde leerjaar veel van kunnen leren? Thema’s zoals de geschiedenis van de landloperskolonie, het gevangeniswezen in België, vreemdelingen, vluchtelingen, waarden en normen, zijn enkele voorbeelden die de Kolonie en het gevangenismuseum gebruikt om de leerlingen te tonen hoe het er vroeger en nu aan toe gaat in de gevangenis. Tevens vormen de dreven langs de ringgracht, de bossen, akkers en weiden, de bomen en de dieren op het domein een goede aanvulling bij de lessen ‘natuur’.


Het gevangenismuseum heeft rond al deze thema’s kant-en-klare educatieve pakketten beschikbaar, die gebruikt kunnen worden op de site van Merksplas-Kolonie en in de klas. Door deze koffers te gebruiken, voldoe je als school aan veel eindtermen.


In de klas:

Educatieve koffer ‘Culturen’


Belangrijk is om de kinderen te doen nadenken over vluchtelingen en hun problemen, maar ook over hun angsten en moeilijkheden die ze moeten doorstaan. De kinderen leren zich te verplaatsen in de gedachten en gevoelens van anderen en leren rekening te houden met anderen. Daarnaast geeft deze koffer ook een goede aanzet om de leerlingen te doen omgaan met waarden en normen.


Via enkele inleefspelen laat men de leerlingen voelen welke angsten en emoties vluchtelingen moeten doorstaan, terwijl ze op de vlucht zijn. Daarnaast is er een stellingenspel uitgewerkt en een rollenspel die kinderen leert nadenken over stereotypes en vooroordelen.


Nabespreking bij elk van deze spellen is hierbij cruciaal. Kinderen combineren dus taal, beweging, beeld, drama en muziek om de ervaringen rond een bepaald thema naar voor te brengen. 

De leerlingen maken zo op een speelse en educatieve manier kennis met een zware en niet zo prettige problematiek.


 Op de site van Merksplas-Kolonie

Boefjes

Als men rond het gevangeniswezen wil werken in de lessen, is een uitstap naar Merksplas-Kolonie natuurlijk een ideale excursie. Het ervaren van de sfeer rond de gevangenis, is cruciaal om kinderen het leven in de gevangenis te leren begrijpen. Niet alleen het leven zoals het nu is, maar ook hoe men vroeger in de gevangenis leefde. Een gegidste rondleiding in het gevangenis-museum is daarom een perfect uitgangspunt voor de leerlingen. Ze krijgen een inzicht in de werking van justitie en de vrijheidsberoving. Zo leren leerlingen meer over de wet en over regelgeving die voor iedereen van toepassing is. Via de inleefkoffers, die men ter plekke op de site kan gebruiken, leren leerlingen hoe ze hun gevoelens kunnen uiten en kruipen ze in het leven van iemand anders.


Inleefkoffer  ‘Kijken en Luisteren’:

Hier moeten de kinderen hun ogen en oren leren gebruiken op een plaats die nieuw is voor hen. De leerkracht vertelt waar ze staan en wat ze precies zien en wat er zich vroeger afspeelde binnen de muren van de verschillende gebouwen. Op de een afbeelding van de plattegrond die elke leerling voor zich heeft, duiden ze aan waar de gebouwen zich precies situeren en waar het vroeger voor gebruikt werd. 


Inleefkoffer  ‘Patatten schillen’:

Via spelend leren krijgen kinderen inzicht in de situatie van enkele gevangen van vroeger. Zo lPatatjes schilleneren ze creatief omgaan met een bepaalde rol die ze toegewezen krijgen. Met een gevangenispakje of een echtebewakerspet kunnne dekinderen zich inleven in de rol van landloper of van bewaker. Nabespreking hierbij is heel belangrijk zodat ze hun gevoelens bij dit inleefspel kunnen verwoorden.


 Inleefkoffer  ‘Levende foto’s’

Poetsen

Creativiteit en expressie is belangrijk om de vooraf uitgelegde situatie in een tableau vivant weer te geven. Hiervoor zijn allerlei attributen in de koffer voorzien. Het vastleggen van de foto en de nabespreking mogen hierbij zeker niet ontbreken.


Educatieve wandeling


Merksplas-Kolonie is veel meer dan een aantal oude gebouwen en een gevangenis. De site leent zich ook perfect voor een volledig uitgewerkte educatieve wandeling in de dreven langs de ringgracht, de akkers, bossen en weiden.


Besluit


Om aan den lijve te ondervinden waar de verschillen en gelijkenissen liggen met vroeger, is het nuttig dat kinderen op de site zelf in contact komen met het verleden, heden en de toekomst. Voor de kinderen van de derde graad van de lagere school wacht er een leuk aanbod:


Ø Bezoek aan het Gevangenismuseum.


Ø Educatief koffer ‘Culturen’.


Ø Inleefkoffers ‘Kijken en Luisteren’, ‘Patatten schillen’, ‘Levende foto’s’.


Ø Educatieve wandeling op het landlopersdomein