Gevangenis museum Merksplas
logo gevangenismuseum logo
linksboven

Opleidingscentra in België

Het afgelopen decennium heeft het Directoraat-generaal voor Uitvoering van Straffen en Maatregelen als organisatie binnen de Federale Overheidsdienst Justitie meer en meer werk gemaakt van de opleiding van het personeel. Het gaat dan om een basisopleiding enerzijds en permanente vorming anderzijds.

De basisopleiding voor beginnende penitentiair beambten (het in de media en de volksmond veel gebruikte en populaire "cipier" past niet langer als omschrijving en doet het beroep oneer aan) wordt aan Nederlandstalige zijde verzorgd door het Penitentiair Centrum voor Basisopleiding, PCBO "De Bres" dat zijn zetel heeft in het Penitentiair Complex te Brugge en het Vervolmakingsinstituut voor Penitentiaire Kaders, het VIPK in Merksplas. De penitentiair beambten die als statutiar of contractueel in dienst treden volgen hun basisopleiding gedurende een maand, verdeeld over twee weken Merksplas en twee weken Brugge. Zij krijgen een bepaalde leerstof (veiligheidsthematieken, strafrecht en strafvordering, deontologie en integriteit, organisatie van het DGUSM, statuut van het rijkspersoneel e.a.) en dit wordt aangevuld met enkele inrichtingsbezoeken (PC Brugge, gevangenis Gent, PSC Hoogstraten).

Het VIPK organiseert de zogenaamde "introductiedagen" voor het pas in dienst getreden niet-penitentiair personeel van de niveaus 1, B en C. In de praktijk betreft het leden van de directie, de PSD en de administratieve diensten uit onze gevangenissen. Zij zien onder meer strafrecht en strafvordering, organisatie van de Federale Overheidsdienst Justitie, statuut van het rijkspersoneel, geschiedenis van het Belgische gevangeniswezen e.a.

In het kader van permanente vorming verzorgt het VIPK voortgezette opleidingen voor zowel penitentiair als niet-penitentiair personeel. Zo zijn er studiedagen voor penitentiair assistenten, technisch assistenten en adjunct-technisch assistenten, opleidingen "leiding geven" en "veiligheidsthematieken" voor kwartierchefs, maar ook studiedagen van de gevangenisaalmoezeniers, regionale vergaderingen van de gevangenisdirecteurs, opleidingen ter voorbereiding van het examen boekhouder en voorbereidende cursussen in het kader van de competentiemetingen.

Het Centre pour la Formation de Base in Lantin en het Institut de Perfectionnement des Cadres Pénitentiaires in Marneffe staan respectievelijk in voor de basisopleiding en permanente vorming langs Franstalige zijde.

PCBO "De Bres":
Legeweg 200, 8200 Sint-Andries-Brugge
Tel. 050/45 73 81
Fax 050/45 73 89
VIPK:
Steenweg Op Wortel 6bis, 2330 Merksplas
Tel. 014/47 32 32
Fax 014/47 32 12
CFB Lantin:
Rue des Aubépines, 4450 Lantin
Tel. 04/239 65 38
Fax 04/239 65 38
IPCP Marneffe:
Rue du Sart 11, 4210 Marneffe
Tel. 085/71 02 40
Fax 085 71 02 44
Overzicht. Inleiding.
Laatst aangepast: 15/04/2013. Info Tot ziens