Het VIPK

Afhankelijk van de plaats waar een bewaker of penitentiaire beambte tewerkgesteld wordt, is er behoefte aan een bijkomende scholing. Voor bevorderingen of bij mutaties is dit eveneens het geval.

Langs de Steenweg op Wortel, ca. 200 m voorbij en tegenover de Strafinrichting, staat het Vervolmakingsinstituut voor Penitentiaire Kaders, kortweg VIPK. Dit gebouw in U-vorm werd in 1962 opgericht op de plaats van de vroegere chicorei-stokerij.

Het VIPK is bedoeld als opleidingscentrum voor Penitentiare Kaders uit heel Vlaanderen. Het beheer hiervan wordt verzorgd door een eigen directie. Door zijn beperkte accommodatie en de exponentieel stijgende vraag naar bijscholing barst het VIPK momenteel uit zijn voegen.

Eigenaar van dit gebouw is het Ministerie van Ambtenarenzaken, afdeling Regie der Gebouwen. De huidige gebruiker is het Ministerie van Justitie, afdeling Gevangeniswezen.