Vijvers en Vennen

Het hedendaagse landschap is gevormd door het samenspel van natuur en menselijke activiteit. Om de stenen te leveren voor de gebouwen die tussen 1870 en 1900 werden opgericht, begon men op het domein met een steenfabriek en met een kleiwinning. Zo ontstonden diverse kleiputten welke thans resulteren in vele en grote waterpartijen. Deze hebben diverse nabestemmingen gekregen: Een eerste put werd door de vissersclub van de bewakers ingericht als visvijver. In deze put zouden bij de bevrijdingsdagen van de Tweede Wereldoorlog Duitse tanks en andere voertuigen zijn gedumpt. Eén van de putten werd in de jaren 1970 volgestort met huishoudelijk afval. Een andere kleinere put werd gedempt met papierafval na een brand in een papier-verwerkend bedrijf op de terreinen van Merksplas-Kolonie. PIDPA exploiteert een vierde put, gebruikt als monostort voor het dumpen van slib, afkomstig van drinkwaterwinningen uit de regio.

De vier overgebleven putten bevinden zich nog in hun oorspronkelijk staat. Ze zijn spontaan ontwikkeld tot vijvers met soms unieke water-biotopen. Wij zien deze vier vijvers graag evolueren tot volwaardig aaneengesloten groen-gebied. Via natuurtechnische inrichting kunnen ze nog aantrekkelijker worden. Ook hier kan natuur-educatie en passieve recreatie heel perfect geïntegreerd worden.

Historisch gezien is het gebied rijk aan natuurlijke vennen. Een aantal daarvan zijn nog niet volledig verdwenen. Zo vinden we langs de Steenweg op Wortel "het wad" een natuurlijk ven dat als drinkpoel behouden bleef. Iets verderop in het bosgebied vinden we nog een ven dat voldoende groot was om aan de verlanding en het oprukkende bos te weerstaan. De cel Bos & Groen verwijderde in 2002 de begroeiing errond, zodat het zonlicht zijn weldoende invloed kan laten gelden op fauna en flora.

Door overbemesting en verlaging van het grondwaterpeil is de fauna die er van nature aanwezig was, volledig verdwenen. Uitdiepen kan deze vennen een tweede leven bezorgen.

In het zuidoosten zien we nog de vorm van het vroegere "Biesven". Dit wordt een grootschalig natuurontwikkelingsproject met als thema "water". Dit element is in deze gebieden uitdrukkelijk aanwezig zodat uitzonderlijke biotopen tot ontwikkeling kunnen komen.

De beken van Merksplas-Kolonie horen tot het bovenloopstelsel van de Mark. Gans dit stroombekken heeft bij Aminal een hoge prioriteit. Naast extensieve landbouw en bosbouw is natuurontwikkeling zeker op zijn plaats in dit unieke landschap.