HOME‎ > ‎

Welkom op de website van het gevangenismuseum Merksplas.

Het Gevangenismuseum bevindt zich in de landloperskapel, Kapelstraat 9, 2330 Merksplas.

In het gevangenismuseum zijn twee verhaallijnen aanwezig:

-       “Straffen en misdrijven door de eeuwen heen”. Dit verhaal geeft ook het ontstaan en de evolutie weer van het Belgisch gevangeniswezen, met aandacht voor de opvang van de landlopers en van de evolutie van mensenrechten in gevangenissen.

-       "Het leven zoals het was" van de vagebondjes in de voormalige landloperskolonies in de Noorderkempen.

Openingsuren:

Individueel bezoek:

In de periode maart-oktober kan u het gevangenismuseum bezoeken in:

  • Voorjaar   (mrt, apr, mei):   2de en 4de zondag vd maand, vanaf 13u tot 18u.
  • Zomer      (juni, juli, aug.):   elke zondag van 13u tot 18u.
  • Najaar      (sept., okt.)       :   2de en 4de zondag vd maand, vanaf 13u tot 18u.
  • Winter      (nov. > febr.)   :   gesloten.
De inkom bedraagt 5 € pp, inclusief drankbon.

Elke 2de zondag van de maand vertrekt er om 14u ook een gids aan de landloperskapel voor een gegidste wandeling op het landlopersdomein, langs het Vagebondjespad (2 €/pp).

Groepsbezoek:

In de periode maart-oktober kan u, uitsluitend na afspraak, iedere dag van de week met een groep een gegidst bezoek brengen aan het gevangenismuseum.

U laat ons het uur van aanvang weten, te kiezen tussen 09u en 17u. 

U kan het gegidst groepsbezoek combineren met een videofilm, de getuigenis van een cipier en/of het nuttigen van een Klosjaars Kramiekske

de haastige surfer klikt op onderstaande flyer met alle nodige info.

 NIEUW !! DRIE VIDEO'S OVER DE GROTE BOERDERIJ

De Paardenstallen en Ingenieurswoning


Tussen Paardenstal en Koestal -NoordenTussen Paardenstal & Koestal - Zuiden


Opening van het bezoekerscentrum 2 juni 2017.

De landkoperskapel bij het begin van de lente van 2017.